11.05.2018

Jyväskylän yliopisto järjestää psykoterapian ryhmänohjaamisen perusteiden koulutuksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPIAN OPETUS- JA TUTKIMUS-KLINIKKA JÄRJESTÄÄ

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN RYHMÄNOHJAAMISEN PERUSTEIDEN KOULUTUKSEN

Koulutukseen sisältyy:
1) Seminaarit (16 x 45min: pe 31.8. klo 8.30-15.30 ja pe 26.10. klo 8.30-15.30)
2) Tutustuminen alan kirjallisuuteen.
3) Pienryhmien ohjaaminen syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana (60 tuntia).
Ryhmät ovat psykologian opiskelijoiden opintoihin liittyviä pienryhmiä, jotka tähtäävät jäsentensä itsetuntemuksen lisäämiseen. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa psykologian laitoksen tiloissa.
4) Työnohjaus ja koulutus liittyen edellä mainittuihin pienryhmiin (20 tuntia).

HUOM. Ulkomaille vaihtoon kevääksi 2019 lähteville opiskelijoille on tarkoitus tarpeen mukaan järjestää ryhm(i)ä, jo(t)ka kestävät vain syyslukukauden 2018 (40 t) ja joiden ohjaamiseen kuuluu työnohjausta vain 12 tuntia. Kevään ryhmien ohjaaminen ja työnohjaus korvataan kirjallisilla tehtävillä. Koulutukseen hakemisen yhteydessä voi ilmoittaa kiinnostuksensa koulutuksen suorittamiseen tällä vaihtoehtoisella tavalla.

Koulutus on tarkoitettu kognitiivisesta ryhmäterapiasta kiinnostuneille psykologeille ja loppu¬vaiheen psykologian opiskelijoille. Koulutus on osallistujille maksuton. Ryhmien ohjaamisesta ei vastaavasti suoriteta koulutettaville korvausta, mutta koulutus hyväksytään korvaamaan toisen kurssin (5 op) psykoterapia opintokokonaisuudesta (PSY S330) tai sen voi sisällyttää syventäviin opintoihin.

Kouluttajana ja työnohjaajana toimii PsT, kouluttajapsykoterapeutti Henna Penttinen.

Vapaamuotoiset hakemukset koulutukseen tulee lähettää 19.5.2018 mennessä alla olevaan osoitteeseen, josta saa halutessaan myös lisätietoa.

Aarno Laitila
Psykologian laitos
Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
puh: 040 805 3464
e-mail: aarno.a.laitila@jyu.fi