13.03.2018

Kepsyn kevätkokous järjestetään 28.3. 2018

Keski-Suomen Psykologiyhdistys ry.

Kevätkokous
Aika: 28.3.2018 klo 17
Paikka: Hotelli Alexandra kabinetti

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
7. Vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen.
8. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
9. Yhdistys- ja Liittokuulumiset jäsenistölle
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Jyväskylässä 12.3.2018

Keski-Suomen Psykologiyhdistys ry