Toiminta

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on toimia Keski-Suomen psykologien ammatillisena yhdistyksen ja valoa jäsentensä etuja. Yhdistys mm. toimii jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman ja työolosuhteiden parantamiseksi sekä edistää jäsenten ammattitietouden ja – taidon kehittämistä. Tämän lisäksi Kepsy järjestää koulutus- ja virkistymistapahtumia jäsenilleen. Kepsy myöntää myös matka-apurahoja jäsenilleen ja Kepsyssä on myös senioritoimintaa.

Edunvalvonta

Yhdistyksen johtokunta pyrkii seuraamaa aktiivisesti alueellista sekä valtakunnallista psykologeihin ja psykologian alaan liittyviä asioita ja on tarvittaessa resurssiensa mukaan yhteydessä esim. työpaikkoihin ja paikallisiin kansanedustajiin tai muihin päättäjiin. Edunvalvonta- ja ammattiyhdistysasiat pidetään esillä yhdistyksen tilaisuuksissa ja alueen palkkakehitystä seurataan ja edistetään.

Tiedoitus

Yhteyttä jäsenistöön pidetään ensisijaisesti yhteyttä Kepsyn nettisivujen sekä Psylin sähköpostirekisterin avulla. Onkin hyvä pitää yhteystiedot ajantasalla liittoon ja käydä säännöllisin väliajoin Kepsyn nettisivuilla. Sääntömääräisistä kevät- ja syyskokouksista tiedotetaan myös Psykologi-lehdessä. Kepsy löytyy myös Facebookista. Aiemmin julkaistu Narsisti-lehti on siirtynyt nykyään blogimuotoon, jonka sisältö löytyy nettisivujen jäsenalueelta.