16.10.2018

Psykologiliiton tietosuojaseloste ja toimintamalli rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi

Kepsy.fi:n  jäsenalueelle on lisätty  PDF-muodossa kaikille jäsenille tarkoitettu Psykologiliiton tietosuojaseloste ja toimintamalli rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi.

28.08.2018

Jyväskylän kesäyliopiston koulutuksia

Jyväskylän kesäyliopiston alkavia koulutuksia. Liittenä PDF, josta löytyy kattavammin tietoa.

 

Mentalisaatioterapian koulutuskokonaisuus (6pv) 11. – 13.2. ja 20. – 22.3.2019 | 1150 € (Kepsyläisille 1035 €)

https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201031/242420

 

Mindfulness tunnetaitovalmentaja koulutus 25 op  21.9.2018 – 30.3.2019 | 1590 €

https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201421/241840

 

Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus 30 op 11.10.2018- | 2450 €

https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201731/241822

 

Myötätuntokeskeisen psykoterapian oppiminen omakohtaisen kokemuksen ja reflektoimisen kautta 23.10.2018 – 24.10.2018 | 295 €

https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201311/242055

 

PDF:

Ammatillista lisäkoulutusta psykologian alalle 2018

11.05.2018

Jyväskylän yliopisto järjestää psykoterapian ryhmänohjaamisen perusteiden koulutuksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPIAN OPETUS- JA TUTKIMUS-KLINIKKA JÄRJESTÄÄ

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN RYHMÄNOHJAAMISEN PERUSTEIDEN KOULUTUKSEN

Koulutukseen sisältyy:
1) Seminaarit (16 x 45min: pe 31.8. klo 8.30-15.30 ja pe 26.10. klo 8.30-15.30)
2) Tutustuminen alan kirjallisuuteen.
3) Pienryhmien ohjaaminen syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana (60 tuntia).
Ryhmät ovat psykologian opiskelijoiden opintoihin liittyviä pienryhmiä, jotka tähtäävät jäsentensä itsetuntemuksen lisäämiseen. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa psykologian laitoksen tiloissa.
4) Työnohjaus ja koulutus liittyen edellä mainittuihin pienryhmiin (20 tuntia).

HUOM. Ulkomaille vaihtoon kevääksi 2019 lähteville opiskelijoille on tarkoitus tarpeen mukaan järjestää ryhm(i)ä, jo(t)ka kestävät vain syyslukukauden 2018 (40 t) ja joiden ohjaamiseen kuuluu työnohjausta vain 12 tuntia. Kevään ryhmien ohjaaminen ja työnohjaus korvataan kirjallisilla tehtävillä. Koulutukseen hakemisen yhteydessä voi ilmoittaa kiinnostuksensa koulutuksen suorittamiseen tällä vaihtoehtoisella tavalla.

Koulutus on tarkoitettu kognitiivisesta ryhmäterapiasta kiinnostuneille psykologeille ja loppu¬vaiheen psykologian opiskelijoille. Koulutus on osallistujille maksuton. Ryhmien ohjaamisesta ei vastaavasti suoriteta koulutettaville korvausta, mutta koulutus hyväksytään korvaamaan toisen kurssin (5 op) psykoterapia opintokokonaisuudesta (PSY S330) tai sen voi sisällyttää syventäviin opintoihin.

Kouluttajana ja työnohjaajana toimii PsT, kouluttajapsykoterapeutti Henna Penttinen.

Vapaamuotoiset hakemukset koulutukseen tulee lähettää 19.5.2018 mennessä alla olevaan osoitteeseen, josta saa halutessaan myös lisätietoa.

Aarno Laitila
Psykologian laitos
Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
puh: 040 805 3464
e-mail: aarno.a.laitila@jyu.fi

15.03.2018

Lisäkoulutusta Jyväskylässä

Ohessa esite Jyväskylän kesäyliopiston kiinnostavista lisäkoulutuksista Jyväskylässä.

Koulutusteemoja ovat:

UNI JA PALAUTUMINEN 18.4.2018

MYÖTÄTUNTOKESKEISIÄ MENETELMIÄ MASENNUKSEN HOITOON 14.-15.5.2018

PSYYKKISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 28.5.2018

PSYKOFYYSISEN PSYKOTERAPIAN PERUSKOULUTUS – BASICS IN PSYCHOPHYSICAL PSYCHOTERAPY 22.8.2019-14.3.2020

Katso alla olevasta esitteestä tarkemmat tiedot ja Kepsyn alennukset!

Esite_psykologit kevät 2018

13.03.2018

Kepsyn kevätkokous järjestetään 28.3. 2018

Keski-Suomen Psykologiyhdistys ry.

Kevätkokous
Aika: 28.3.2018 klo 17
Paikka: Hotelli Alexandra kabinetti

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
7. Vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen.
8. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
9. Yhdistys- ja Liittokuulumiset jäsenistölle
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Jyväskylässä 12.3.2018

Keski-Suomen Psykologiyhdistys ry