Jäsenyys

KEPSYN JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Jäseneksi voi liittyä printtaamalla sähköisen jäsenhakemuslomakkeen Psykologiliiton www-sivuilta kohdasta Jäsenyys/Haluatko jäseneksi tai tilaamalla sen Liitosta tarja.koivuniemi(a)psyli.fi (09-6122 9133). Täytetty lomake tulee lähettää jäsensihteerillemme (yhteystiedot alla). Hakemukset hyväksytään aina johtokunnan kokouksessa, joita on noin kuukauden välein, kesällä harvemmin. KePsyn jäseneksi voi liittyä:

  • psykologi, joka asuu tai jonka työpaikka sijaitsee Keski-Suomessa
  • psykologian pääaineopiskelija, joka asuu ja/tai opiskelee Jyväskylässä

Osoite, johon hakemukset lähetetään:
Annamari Järviniemi, Kortesuonkatu 1 B 7, 40700 Jyväskylä, annamari.k.jarviniemi@student.jyu.fi

OSOITTEEN TAI NIMENMUUTOKSESTA ILMOITTAMINEN

Osoitteen tai nimenmuutoksesta ilmoittaminen käy kätevästi Psykologiliiton www-sivuilla kohdassa Jäsenyys/Jäsentietojen muutos. Ilmoittaminen onnistuu myös lähettämällä sähköpostia Psykologiliiton jäsensihteeri Tarja Koivuniemelle (tarja.koivuniemi@psyli.fi).

Liitolta tiedot välittyvät suoraan myös yhdistykselle, sillä jäsentiedot päivitetään nimenomaan Liitossa, ei yhdistyksessä.

JÄSENSUHTEEN MUUTOKSESTA ILMOITTAMINEN

Jäsensuhteessa tapahtuvista muutoksista, kuten esimerkiksi työttömäksi tai äitiyslomalle jäämisestä, ilmoitetaan Psykologiliiton jäsensihteeri Tarja Koivuniemelle numeroon 09- 6122 9133.

PSYKOLOGIYHDISTYKSESTÄ TOISEEN SIIRTYMINEN

Toiseen yhditykseen siirtyminen ja vanhasta yhdistyksestä eroaminen käyvät samalla kertaa niin, että täytät vain jäsenhakemuslomakkeen ja palautat sen uuden jäsenyhdistyksen sihteerille. Kun jäseneksi hyväksyminen on ko. yhdistyksessä tehty, tulee Liitosta suoraan ilmoitus entiselle yhdistyksellesi eikä erillistä eroilmoitusta tässä tapauksessa tarvitse tehdä.

YHDISTYKSESTÄ JA PSYKOLOGILIITOSTA EROAMINEN

Jos haluat erota yhdistyksetä ja Psykologiliitosta kokonaan, on Sinun ensin varmistettava, että jäsenmaksusi ovat kunnossa (muussa tapauksessa emme voi Sinulle eroa myöntää vaan Sinut erotetaan pyynnöstäsi). Eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla se Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Puhelimitse tai sähköpostitse eroamista ei voi tehdä.

Eroavana jäsenenä olet velvollinen suorittamaan jäsenmaksusi Psykologiliitolle jäsenyytesi päättymispäivään saakka. Jäsenyytesi päättyy sen kalenterikuukauden lopulla, jonka aikana yhdistys on käsitellyt eroilmoituksen.

OPISKELIJAJÄSENEN LIITTYMINEN TYÖTTÖMYYSKASSAAN

Palkkatyössä olevat psykologian opiskelijat voivat päästä Opettajien Työttömyyskassan jäseniksi. Jäseneksi pääsemisen ehtoina ovat psykologian maisterin tutkinnon opinto-oikeus sekä työskentely psykologin ammattiin valmentavassa tai siihen rinnastettavassa palkkatyössä kassaan liittymisen ajankohtana. Suositeltava työttömyyskassaan liittymisen ajankohta on pari viimeistä opiskeluvuotta.

Voit hakea Työttömysskassan jäsenyyttä lomakkeella, joka löytyy Psylin nettisivujen jäsenalueen opiskelijoiden osion alareunasta. Liittymisajankohdaksesi katsotaan se päivämäärä, jona hakemuksesi on saapunut Psykologiliiton toimistoon. Työttömyyskassasta eroaminen tapahtuu kirjallisesti.