Psykologipalvelut

Tällä sivulla on yksityisten keskisuomalaisten ammatinharjoittajien tarjoamia palveluja ja yhteystietoja. KePsyn jäsen, mikäli haluat yhteystietosi tälle sivulle, lähetä Kepsyn tiedottajalle sähköpostia ja kuvaa tarjoamasi palveluja kuten alla. Psykologien yhteystietoja valtakunnallisesti löytyy Psykologien osaamisverkostosta.

HUOM! Korvaa (a) sähköpostiosoitteissa @-merkillä

Psykologit ja psykoterapeutit

Neuropsykologit


Psykologit ja psykoterapeutit

Psykologi, psykoterapeutti Marianne Alonen

Vastaanotto: Terapia Vera Oy, Vapaudenkatu 14, 40100 Jyväskylä.
Puhelin: 050 323 2389
Sähköposti: marianne.alonen@terapiavera.fi
Kotisivut: http://www.terapiavera.fi/
Koulutus: PsM, laillistettu psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti
(yet), kouluttajapsykoterapeutti

Osaamisalueet: Kognitiivinen psykoterapia, aikuiset ja nuoret aikuiset.
Sensorimotorinen psykoterapia I- ja II-taso, psykofyysinen psykoterapia,
psykofyysinen hengitysohjaus. Työnohjaus, koulutus. EMDR. Kela-korvattavuus.

Psykologi Heini Kantokoski

Vastaanotto: Äänekoski, internet
Puhelin: 050 541 7127
Sähköposti: heini.kantokoski@nettipsykologi.fi
Kotisivu: www.nettipsykologi.fi
Koulutus: PsM

Palvelut: Psykologin vastaanottopalvelut matalalla kynnyksellä
asiakkaan kotiin tai internetin välityksellä.

Psykologi Satu Kettunen

Puhelin: 050 324 5520
Sähköposti: satu(a)psykologipalvelusoihtu.fi
Kotisivut: www.psykologipalvelusoihtu.fi
Koulutus: PsM, laillistettu psykologi

Osaaminen ja lisäkoulutus: Stressinhallinta, työhyvinvointi, Firstbeat Hyvinvointianalyysi (stressin ja palautumisen mittausmenetelmä), kognitiivinen ryhmänohjaaminen, hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), vuorovaikutusterapia, neurologia ja sosiaalinen neurotiede. Lisäksi osaamista mm. lasten ja aikuisten neuropsykologinen arviointi ja kuntoutus, psykiatria, lasten- ja nuorisopsykiatria, kehitys- ja oppimishäiriöiden sekä varhaisen kielenkehityksen arviointi.

Palvelut: Matalan kynnyksen psykologipalvelut ja Stressinhallinnan valmennus yksilöille, yritysten henkilöstölle ja avainhenkilöille, stressinhallinnan koulutus ryhmille.

Psykologi  Satu Kettunen

Vastaanotto: Jyväskylä
Sähköposti:  psykologi.satu(at)outlook.com
Koulutus: PsM, laillistettu psykologi, integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa

Palvelut:  Ohjaukselliset ja terapeuttiset keskustelukäynnit aikuisikäisille yksilöasiakkaille.

Psykologi, psykoterapeutti Sari Kujanpää

Puhelin: 040 064 0206
Sähköposti: sari.kujanpaa(a)ajatuskuja.fi
Kotisivu: www.ajatuskuja.fi
Koulutus: Psykologi, psykoterapeutti. Terapiakoulutus: Vaativan erityistason kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiakoulutus, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja.

Kohderyhmä: Lapset, nuoret ja aikuiset. Lisäksi neuropsykiatriset ja kehitysvammaiset asiakkaat.

Psykologi  Jorma Leppänen

Vastaanotto: Rusokinkatu 12 A 17, 40100 Jyväskylä tai asiakkaan luona koti-, laitos- tai työyhteisökäynteinä
Puhelin: 050 327 7716
Sähköposti:  jormae.leppanen(a)elisanet.fi
Koulutus: KM, LP (laillistettu psykologi), mm. kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus

Kohde:  lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja työyhteisöt erilaisine arjen pulmineen ennalta sovittuina keskustelu-, neuvottelu-, selvittely- tai hoitojaksoina

Psykologi, psykoterapeutti Annukka Murto

Vastaanotto: Asemakatu 11 A, 40100 Jyväskylä, myös ilta-aikoja
Puhelin: 050 054 0829
Sähköposti: annukka.murto(a)sya.fi
Koulutus: laillistettu psykologi (PsM), työnohjaaja, työterveyshuollon erikoistumisopinnot, kognitiivinen psykoterapeutti (Yet, Kela-pätevyys)

Palvelut: psykologipalvelut ja yksilöterapia (aikuiset), kriisityö, psyykkisen työkyvyn arviot, yksilö-, ryhmä ja yhteisötyönohjaus, koulutus (kts. www.jyvaskylankoulutuskeskus.fi).

Psykologi, psykoterapeutti Tero Mäki

Vastaanotto: Kauppakatu 28 A 52, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 045 139 7728
Sähköposti: tero.maki@pptm.fi
Kotisivut: www.pptm.fi
Koulutus: Psykologi, psykodynaaminen psykoterapautti

Palvelut: Nuorten ja aikuisten psykologiset tutkimukset (kognitiiviset ja tunne-elämän tutkimukset). Keskustelukäynnit matalalla kynnyksellä asiakkaan tai yrityksen tiloissa. Ryhmien vetäminen. Lastensuojelun tukitoimet (esim. hoitoryhmätyöskentely ja erityisen huolenpidon lausunnot). Koulutukset.

Psykologi, psykoterapeutti Terttu Mäkinen

Vastaanotto: Kivääritehtaankatu 1 A 21, 40100 Jyväskylä ja Puharniementie 70, 17130 Vesivehmaa
Puhelin: 050 530 8946
Sähköposti: terttu.makinen(a)gmail.com
Koulutus: PsT, kliininen neuropsykologi (vet), psykoterapeutti (vet)

Osaamisalueet: Yksilöterapia ja neuropsykologinen kuntoutus; lasten kehityksen arviointi; kouluvalmiuksien ja oppimisvaikeuksien arviointiprosessit; työnohjaus ja konsultointi; työkykyarvioinnit ja kuntoutussuunnitelmat.

Psykologi Sirkku Niemelä

Vastaanotto: Puistokatu 1B, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 014 616 663, 040 061 9663
Sähköposti: sirkku.niemela(a)nettiposti.com
Koulutus: Kasvatus- ja koulualan erikoispsykologi

Tehtäväalue: Perus psykologin työ lasten ja nuorten parissa, kehitystasoarvioinnit, oppimisen ongelmat. Viitekehyksenä kehityspsykologia.

Psykologi Piia Niemi 

Vastaanotto: Jyväskylä
Puhelin: 041 717 5895
Sähköposti: piia@kestavamieli.fi
Kotisivu: kestavamieli.fi
Koulutus: Laillistettu psykologi (PsM). Lisäksi luontoyhteysohjaaja, energiatekniikan DI sekä täydentäviä opintoja ekopsykologisista, kehoterapeuttisista sekä arvo- ja tietoisuustaitopohjaisista menetelmistä (logoterapia, Mindfulness, hyväksymis- ja omistautumisterapia)

Palvelut: Ohjauksellisia ja terapeuttisia keskusteluja yksilöasiakkaille ja pariskunnille. Teemoina mm. elämäntilannekriisit, ahdistuneisuus, masennus, univaikeudet, parisuhdekriisit, syvemmän itsensä etsimisen ja vahvistamisen prosessit, henkinen kasvu sekä ympäristöön ja globaaleihin huoliin liittyvät tunteet. Käytän osin ekopsykologisia menetelmiä ja vastaanottoa on mahdollista toteuttaa myös ulkoilmassa ja luonnossa. Työssäni käytän dialogista, keho-mieli-yhteyden huomioivaa, läsnäolon ja kuulemisen herkkyyteen sekä asiakkaan kokemusten arvostamiseen perustuvaa työskentelyotetta ja
kohtaamisen tapaa.

Psykologi, psykoterapeutti Tarja Salokoski

Vastaanotto: Keskussairaalantie 15 B 14, 40600 Jyväskylä
Puhelin: 050 542 9766
Sähköposti: tarja.salokoski(a)mielijakuvitus.fi
Kotisivu: http://www.mielijakuvitus.fi
Koulutus: laillistettu psykologi, psykologian tohtori, psykoterapeutti, sertifioitu EFT pariterapeutti, traumapsykoterapeutti (2024), EMDR II -tason koulutus, sensomotorinen psykoterapia I-taso, HOT -peruskoulutukset

Palvelut:  Psykologin palvelut, nuorten ja aikuisten Kelan kuntoutuspsykoterapia sekä vanhempien ohjaus, parisuhde- sekä eroterapia, lasten ja nuorten kasvu ja kehitys, elämän kriisit, traumatyöskentely.

Psykologi Tua Seppälä

Vastaanotto: Vesanka, Jyväskylä
Puhelin: 045 119 9899
Sähköposti: tua(a)laukinaika.fi
Kotisivut: www.laukinaika.fi
Koulutus:laillistettu psykologi PsM), sosionomi (AMK), kognitiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja STOry, EASEL-trainer, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

Palvelut: Aikuisten ja nuorten psykoterapia (kognitiivinen psykoterapia, KELA), psykologipalvelut (lapset, nuoret, aikuiset, perheet), lasten ja nuorten tunnetaitoryhmät, tunnetaitovalmennus. Työnohjaus. Koulutus ja konsultaatio. Erityisosaaminen: lasten, nuorten ja lapsiperheiden pulmat, lastensuojelun asiakkaat ja lastensuojeluyksiköt, kiintymyssuhteet, tunnetaidot ja vuorovaikutuksen kysymykset. Hevosavusteisen työskentelyn mahdollisuus. Työskentely pohjautuu kokemuksellisen tunnetaitovalmennus EASEL’n ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiin.

Psykologi, psykoterapeutti Antti Suvanto

Vastaanotto: Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 050 036 9103
Sähköposti: antti.suvanto(a)practia.fi
Kotisivu: www.practia.fi 
Koulutus: psykologi, kasvatustieteen lisensiaatti, työnohjaaja, psykoterapeutti (VET)

Palvelut: Yksilö- ja ryhmäterapia, yksilö- ja yhteisötyönohjausta (varsinkin esimiesten työnohjaus ja konsultointi, johtoryhmän neuvonantaja henkilöstöasioissa); työkykyarvioinnit ja kuntoutussuunnitelmat. Työtavat ovat interaktiivisia, dynaamisia, dialogisia ja niissä käytetään myös toiminnallisia menetelmiä.

Psykologi Juho Strömmer

Vastaanotto: Terveystalo Jyväskylä, Pihlajalinna Jyväskylä, yksityisvastaanotto, kaikissa myös etävastaanotto
Sähköposti: juho.strommer@gmail.com
Koulutus: PsT, työterveyspsykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa (integratiivinen)

Palvelut: Psykologin vastaanotto ja säännöllinen terapeuttinen työskentely, työnohjaus yksilöille ja ryhmille, luennointi ja koulutus.

Neuropsykologit

Neuropsykologi Riitta Valtonen

Vastaanotto: Myllytie 9, 44100 Äänekoski
Puhelin: 041 444 2629
Sähköposti: riitta.valtonen(at)outlook.com
Koulutus: PsT, neuropsykologian erikoispsykologi (vet)

Palvelut: lasten ja aikuisten neuropsykologiset tutkimukset, aikuisten neuropsykologinen kuntoutus ja neuropsykoterapia, neuropsykologinen työnohjaus ja konsultaatiot

Neuropsykologi Harriet Bamberg

Vastaanotto: Niinitie 8 B As 2, 40200 Jyväskylä
Puhelin: 050 305 8962
Sähköposti: bamberg(a)elisanet.fi
Kotisivu: www.harrietbamberg.fi
Koulutus: neuropsykologian erikoispsykologi (VET),työterveyspsykologi, työnohjaajan pätevyys

Palvelut: Nuorten ja aikuisten neuropsykologinen kuntoutustyö, neuropsykologiset tutkimukset, työnohjauspalvelut, psykologin yksilövastaanotto, työyhteisövalmennukset ja luennointi.

Neuropsykologi Ritva Hänninen

Vastaanotto: Keskikatu 14 E 37, 40700 Jyväskylä
Puhelin: 040 512 1026, 014 244 486
Sähköposti: ritva.hanninen(a)kspsykologitoimisto.fi
Koulutus: PsL, kliininen neuropsykologi (vet)

Palvelut: neuropsykologiset tutkimukset (aikuiset ja lapset), työkykyarviot, neuropsykologinen kuntoutus, afasiaterapia ja lukihäiriöiden kuntoutus, neuropsykologinen työnohjaus.

%d bloggaajaa tykkää tästä: